K&H egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás

Ez a cikk 2015. szeptember 21. napján frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

  Ez lehet a Te terméked, ha:

  • olyan egyszeri díjas nyugdíjbiztosítást keresel, ahol tőkevédett eszközalapot is választhatsz
  • Jelenleg kis összegű, 100.000 Ft-os indítással vágnál bele a nyugdíj előtakarékosságba
  • A későbbiek folyamán rendszertelenül és apránként szeretnéd bővíteni a nyugdíjra szánt tőkédet

  Biztosan nem a Te terméked, ha:

  • 10 évnél kevesebb időd van hátra a nyugdíjig
  • online felületen keresztül szeretnéd nyomon követni a befektetéseidet
  • nem szeretnéd folyamatosan figyelni, hogy milyen új zárt végű eszközalapokat választhatsz

  Ezt a nyugdíjbiztosítást választom!

  A K&H egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás specifikumai

  Meglévő vagy Új termék? Új

  A meglévő termék, egy már korábban is elérhető életbiztosítási termék, amelyet a Biztosító egy záradékkal alakított nyugdíjbiztosítássá. Az új termék ezzel ellentétben kimondottan az új nyugdíjbiztosítási törvény miatt kifejlesztett ajánlat, amely korábban nem volt elérhető a piacon. A kettő között jogilag nincsen különbség, így az adókedvezmény mindkettőre ugyanolyan feltételekkel vehető igénybe, piaci különbségek viszont előfordulhatnak.
  Általunk közvetíthető termék? Nem

  Azt mutatja meg, hogyha felveszed velünk a kapcsolatot, akkor rajtunk keresztül el tudod-e indítani ezt a nyugdíjbiztosítást.
  Minimális belépési kor 18 év

  Azt mutatja meg, hogy a nyugdíjbiztosítás biztosítottjának legalább hány évesnek kell lennie a szerződéskötés pillanatában. Ezt a kort ténylegesen be is kell tölteni, azaz a hónap és a nap is számít nem csak az év.
  Minimum tartam 10 év

  A nyugdíjbiztosítás lejárata mindig a Biztosított kötéskori hivatalos nyugdíjkorhatára, azaz a legtöbb esetben 65 év. A minimum tartamnál rövidebb időre nem kötheted meg a szerződést, így például egy minimum 10 éves szerződés legfeljebb 54 éves korban köthető meg, azaz legkésőbb az 55. születésnapod napján.
  Kiegészítő biztosítások Nem választhatók

  Ebben a cellában jeleztük neked, hogy van-e lehetőséged kiegészítő biztosításokat is választani a szerződésbe, azaz bebiztosíthatod-e magad például, kritikus betegség vagy 40% alatti rokkantság esetére.
  Garanciák Tőkevédett eszközalap

  Itt tájékozódhatsz arról, hogy milyen lehetőségeid vannak arra, hogy garanciákat vehess igénybe a szerződésben.
  Eseti számlák típusai Nincsenek megkülönböztetett alszámlák

  A rendszeresen vállalt fizetendő díj mellett lehetőséged van kisebb-nagyobb összegeket befizetned és kezelned a szerződésedben. Ezt nevezzük eseti, tehát nem rendszeres befizetésnek. Hogy az így befizetett pénzedet hova tudod befektetni, milyen számlán kezelik, kapsz-e rá adókedvezményt, vagy sem azt minden szerződésben eltérően alkalmazzák a biztosítótársaságok. Ebben a cellában olvashatod, hogy ennél a nyugdíjbiztosításnál pontosan hányféle eseti számlát és milyen feltételekkel vehetsz igénybe.
  Nyilvántartás devizái HUF

  Itt tüntettük fel, hogy a nyugdíjbiztosításba befizetett pénzed milyen pénznemben kerül nyilvántartásra. A díjfizetés devizája és a szolgáltatás devizája is lehet ettől eltérő. Fontos ezzel tisztában lenni, hiszen ha például a nyilvántartás devizája eltér a díjfizetés pénznemétől, akkor felmerül az árfolyamkockázat, illetve az átváltásnak költsége is lehet. Ha mind a díjfizetés, mind a kifizetés devizája eltér a nyilvántartásétól, akkor ezek duplán merülnek fel.
  Bónuszok Nincs

  Itt azt mutatjuk meg neked, hogy adott nyugdíjbiztosítás esetében milyen pluszpénzekre, bónuszokra számíthatsz a szerződés tartama alatt, ezeket mikor írják jóvá, mikor férhetsz hozzá és milyen feltételek esetén válsz rá jogosulttá.

  AK&H egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás szolgáltatásai

  Eléréskor Az elérés napján érvényes kötvényérték, csökkentve az elhatárolt költségekkel (elhatárolt, de le nem vont kockázati díjak)

  A nyugdíjbiztosítási szerződés 4 esetben is szolgáltat, amelyek közül a legelső az elérés vagy lejárat, azaz amikor a Biztosított ténylegesen eléri a kötéskori hivatalos nyugdíjkorhatárát, amely a legtöbb esetben a 65. életév. A cella tartalmazza, hogy a Biztosító pontosan milyen szabályok szerint fizet a lejáratkor a Biztosítottnak.
  Nyugdíjba vonuláskor A biztosítási esemény bejelentésének napján érvényes kötvényérték csökkentve az elhatárolt költségekkel

  A második szolgáltatás a nyugdíjba vonulás, azaz amikor futamidő szerint ugyan még nem járt le a szerződés, de mégis a Biztosított tényleges öregségi nyugdíjazása megtörténik (például: korengedményes nyugdíj, nők 40 éves jogosultsági idő megszerzése miatt). A kifizetés szabályait itt olvashatod.
  Legalább 40% rokkantság esetén A biztosítási esemény bejelentésének napján érvényes kötvényérték csökkentve az elhatárolt költségekkel

  A harmadik szolgáltatás a rokkantsági nyugdíjjal történő megszűnés, amely ha eléri a legalább 40%-ot, szintén a Biztosított részére kifizetés történik, az alábbi feltételekkel.
  Halálesetkor A biztosítási esemény bejelentésének napján érvényes haláleseti biztosítási összeg (200 000 Ft) és kötvényérték összege, csökkentve az elhatárolt költségekkel

  A negyedik szolgáltatás a haláleseti kifizetés, ilyenkor a Biztosított tartamon belüli halála esetén a haláleseti kedvezményezett, vagy ennek hiányában a törvényes örökös kapja meg a haláleseti összeget, amelyet az alábbi szabály szerint teljesít a Biztosító.
  Szolgáltatás (kifizetés) devizái HUF

  A fenti 4 szolgáltatás térítésének devizanemeit olvashatod itt, azaz hogy milyen pénznemben teljesít a Biztosító a részedre. Fontos azonban azt tudni, hogy forinttól eltérő (pontosabban a kifizetéskor hivatalos magyarországi devizától eltérő) kifizetés feltétele a devizaszámla, ennek hiányában váltási költséggel terhelten forintban teljesít a biztosító.
  Visszavásárlás kezdete (rendszeres díj) Bármikor

  A legelső időpont, amikor a szerződésben a rendszeres díjakra vonatkozóan élhetsz a részleges vagy teljes visszavásárlási igényeddel. Fontos azonban tudnod, hogy ilyenkor nem csak az igénybe vett adókedvezményt és az esetleges kamatadót + EHO-t vonják le az egyenlegedből, de a következő cellában ismertetett visszavásárlási szabályokkal is csökkentik a kézhez kapott összeget.
  Visszavásárlási szabályok (rendszeres díj) A szerződés bármikor visszavásárolható. A visszavásárlási költség egy fix, 5.000 forintos, és egy változó, az egyes eszközalapokhoz kapcsolódó költségből áll. Nyíltvégű eszközalapok esetén 1,5%, de legfeljebb 50.000 forint visszavásárlási költség, azonban a zártvégű eszközalapok lejárati értékét fogadó K&H tőkevédett elszámoló pénzpiaci eszközalap esetén nem alkalmazzuk. Zárt végű eszközalapok esetén az érintett befektetési politika tartalmazza.

  A Biztosító leghamarabb a fenti cellában említett idő letelte után, és a hozzáférés pillanatától függően az alábbi szabályok szerint számolja ki a tényleges aktuális egyenlegedből a visszavásárlási értéket. Fontos tudnod, hogy a visszavásárlási táblázat kizárólag a kezdeti befektetési egységekre vonatkozik, amely jellemzően az első 2-3 év egyenlege, az ezután befizetett ún. megtakarítási egységekre nem. A pontos értéket lejjebb, a költségek szekcióban találod.
  Eseti díj visszavásárlása Az eseti díjak is visszavásárolhatók a teljes szerződés visszavásárlásával, a fentebb ismertetett kondíciókkal

  A rendszeres díjjal ellentétben az eseti díj a befizetéstől számítva bármikor hozzáférhető, az alábbi feltételekkel.
  Tartam utolsó évének szabályai Nincs folyamatos díjfizetési kötelezettség

  Ebben a cellában tüntettük fel, hogy a nyugdíjbiztosítási szerződés legutolsó évében a Biztosító ír-e elő díjfizetést, és azt hogyan teszi meg.
  Járadékszolgáltatás módja Nem nyújt járadékot egy összegben szolgáltat

  Ennél a blokknál azt foglaltuk össze számodra, hogy amikor szolgáltatást veszel igénybe, milyen járadéktípusú megoldásokkal élhetsz. Egyrészt vizsgáljuk azt, hogy mikor van lehetőséged járadékszolgáltatásra, illetve mennyi ideig, másrészt pedig azt, hogy ez technikailag milyen járadékfizetést vagy járadék típusú kifizetést jelent.

  A K&H egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás díjfizetése

  Minimum éves díj 100.000 HUF a minimális díj

  Azt a legalacsonyabb rendszeres évesített díjat jelenti, amelytől a szerződés megköthető. A díjfizetési ütem természetesen ettől eltérő gyakorisággal is történhet, amelyet a kettővel ez alatti cellában tüntettünk fel.
  Minimum eseti díj 5 HUF

  Az eseti befizetés minimumát jelenti, azaz hogy alkalmanként minimálisan mekkora összeg fizethető be az eseti számlára.
  Díjfizetési gyakoriságok Egyszeri

  Azt mutatja meg, hogy a szerződésben vállalt éves díj pontosan milyen választható gyakoriságokkal, évente hány részletben fizethető be a nyugdíjbiztosítási szerződésbe.
  Díjfizetés devizái HUF

  A díjfizetés pénzneme határozza meg, hogy az adott Biztosító milyen devizákban fogad el befizetést a nyugdíjbiztosításba.
  Kötelező értékkövetés Nincs

  A Biztosítók az infláció ellensúlyozására, tehát a pénzed folyamatos értékállóságának biztosítására alkalmazzák az értékkövetést. Ez számodra a gyakorlatban annyit jelent, hogy a fizetendő díjadat valamekkora értékkel indexálják. A Biztosító ezt teheti automatikusan és egyben kötelező érvényűen, illetve megadhatja a felajánlott indexről való lemondást, vagy akár teljes mértékben rád is bízhatja a rendszeres megtakarításod értékállóságának megoldását. Itt azt mutatjuk meg, hogy hol kötelező és milyen mértékben az értékkövetés.
  Díjszüneteltetés Nincs

  Amennyiben átmeneti fizetési nehézségeid lépnek fel akkor bizonyos számú díjrendezett év után néhány alkalommal, adott időre szüneteltetheted a díjfizetést. A díjszüneteltetés szabályait ebben a cellában olvashatod.
  Díjmentesítés Nincs

  Díjmentesítés esetén a díjfizetési kötelezettséged véglegesen megszűnik. Ez az opció azonban veszteséggel jár, hiszen ilyenkor az adott visszavásárlási értéken véglegesítik az egyenlegedet. Itt tüntettük fel, hogy legalább hány díjrendezett év után van lehetőséged a díjmentesítésre.
  Díjcsökkentés Nincs

  A rendszeres díjad csökkentésére ennyi díjrendezett év eltelte után van legelőször lehetőséged, amely szerződésenként más és más. Általában a díjcsökkentés igénylésének időpontjában aktuális minimumdíjnál alacsonyabbra nem módosítható a fizetendő díj.
  Díjnövelés Nincs

  Amennyiben a rendszeres díjad mértékét növelni szeretnéd, akkor azt csak ennyi díjrendezett év után teheted meg.
  Eseti számláról vonható-e rendszeres díj Nincs rendszeres díj

  Egyes szerződéseknél a biztosító lehetőséget ad rá, hogy a rendszeres díjak mellett befizetett eseti megtakarításaidból teljesítsd a rendszeresen fizetendő díjad, sőt egyes társaságok díjhiány esetén, ha van az eseti számládon pénz, automatikusan is átvezetik az esedékesség szerinti összeget. Remek alternatíva ez akkor, ha átmeneti fizetési nehézségeid vannak, de van pénz az eseti számládon. Fontos azonban odafigyelni, hogy melyik nyugdíjbiztosítás esetén hogyan működik ez a lehetőség, azaz érinti-e az adókedvezményedet.
  Díjelégtelenség miatti megszűnés Nincs

  Azt az időtartamot olvashatod ebben a cellában, hogy legfeljebb hány napig lehet díjrendezetlen a szerződésed, azaz hogy pontosan mennyit vár a Biztosító a hiányzó díjak befizetéséig, mielőtt díjnemfizetéssel megszüntetné a szerződést.

  A K&H egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás költségei

  Díjfizetési módtól függő költség Nincs

  Ezt a költségnemet a különböző Biztosító társaságok eltérő neveken hívhatják így találkozhatsz vele díjbeszedési- vagy adminisztrációs költségként is. Minden esetben összegszerű levonást jelent, amelyet a fizetési módtól függően változtatnak és amely jellemzően a csekkes fizetésnél a legdrágább.
  10 éves TKM mutató 1,78 % – 4,19 %

  A TKM vagy Teljes Költség Mutató egy értékbe tömöríti össze a nyugdíjbiztosítási szerződés költségeit. Mivel ez egy referencia mutató és egy példaszámításon keresztül teszi összehasonlíthatóvá a költségeket, ezért a te konkrét szerződésének saját TKM-je lesz, ami eltérhet a nyilvánostól. A TKM megmutatja, hogy az egységes számítás mellett mekkora hozamveszteség ér téged évente, azaz mennyi lesz a költség a teljes elért hozamból. Ez az érték 10 éves futamidőre értendő.
  15 éves TKM mutató Nincs

  A 15 éves TKM, azaz Teljes Költség Mutató megmutatja számodra, hogy egy 15 éves megtakarítási idő esetén legalább mekkora éves hozamot kell elérned ezzel a nyugdíjbiztosítással, hogy a költségeid fedezve legyenek. Az érték egy példaszámításon alapul, így a konkrét szerződések esetében ettől eltérések mutatkozhatnak.
  20 éves TKM mutató 1,86 % – 4,27 %

  A 20 éves TKM vagy Teljes Költség mutató megmutatja neked hogy 20 éven keresztül évente mennyivel csökkentik a hozamodat ebben a nyugdíjbiztosításban.
  Kezdeti költség mértéke, tartama Egyes zárt végű eszközalapoknál van, melynek mértékét az eszközalap befektetési politikája tartalmazza

  Az életbiztosítások többségénél jellemzően a legnagyobb költségeket az első 2-3 évben vonja el a biztosító, általában külön költségnemként, ún. kezdeti költségként. A legtöbb nyugdíjbiztosításra jellemző, hogy az első években befizetett pénzedből kezdeti befektetési egységeket képeznek, melyet elkülönítenek a későbbi megtakarításaidtól, és ezen egységek darabszámának csökkentésével érvényesítik a kezdeti költségeket. Természetesen néha eltérő módszerekkel is élhetnek a biztosítók. Ebben a cellában az adott biztosító pontos kezdeti költségelvonási szabályairól tájékozódhatsz.
  Kezdeti egységek képzése Nincs kezdeti egység képzés, az egyszeri díjból kerül levonásra költség, a fent leírtak szerint

  A Biztosító a kezdeti egységeket az ebben a cellában részletezett módon képzi, illetve a visszavásárlási táblázat is csak ezeknek az egységeknek a darabszámára vonatkozik. Ezekből kerül aztán levonásra a kezdeti költség, a fenti cella tartalma szerint.
  Éves alapkezelési díj 0,5 %

  Azt mutatja meg, hogy az adott befektetési eszközalapot az alapkezelő mennyiért kezeli. Százalékos mértéke évente értendő és az eszközalapban lévő összes befektetési egység teljes darabszámát csökkenti. Viszont ezt a költséget közvetlenül sosem érzed, hiszen az alapkezelő által közzétett alapok árfolyamai un. nettó árfolyamok, tehát ez a díj már levonásra került.
  Vételi eladási árrés 0 %

  A vételi eladási árrés a befektetési egységek vételi és eladási ára közötti árfolyamkülönbség, amely levonása csak egyszer, befizetésenként és a befizetés összegére vetítve történik.
  Befektetési alapok váltásának költsége Az eszközalapok közti áthelyezés ingyenes

  A váltási költség egy tranzakciós díj, amelyet a befektetési eszközalapok között történő váltások után von le a Biztosító, szintén a befektetési egységek darabszámának csökkentésével.
  Adminisztrációs / Kezelési költség

  Az adminisztrációs költség a szerződés folyamatos adminisztrációjával felmerülő forintos költség, amelyet havonta összegszerűen vonnak le az egyenlegedből. Szintén eltérő neveken találkozhatsz vele az egyes társaságoknál, így például néhol hívják nyilvántartási költségnek is.

  A K&H egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás befektetési információi

  Klasszikus vegyes vagy unit-linked Unit-linked

  A klasszikus vegyes, vagy más néven díjtartalékos nyugdíjbiztosítás esetében a Biztosító társaság saját maga határozza meg, hogy mibe fekteti a pénzed, így a kockázatkerülőbb befektetések miatt alacsonyabb hozamra számíthatsz hosszú távon, viszont cserébe egy éves 2-2,9%-os kamatot garantálnak neked. A unit-linked alapú nyugdíjbiztosításnál ezzel ellentétben szabad kezet kapsz a befektetés összeállításában így nem csak a kockázatot választod meg, de hosszútávon nagyobb hozamok elérésére is lehetőséged nyílik. A piacon lévő nyugdíjbiztosítások 80%-a unit-linked alapú.
  Alapokba fektetés szabályai Nyílt végű eszközalapok esetén minimum 5 HUF, míg zárt végű eszközalapok esetén minimum 100.000 HUF

  Néhány Biztosító előír bizonyos szabályokat az alapokba fektetéshez, amelyeket ebben a cellában ismerhetsz meg.
  Árfolyam figyelő rendszer Nincs

  A kockázatosabb befektetések veszteségének minimalizálást segítik a különböző árfolyamfigyelő rendszerek és befektetéstechnikai kiegészítők, amelyekről bővebb információkat találsz itt.
  Mibe fektetik az adókedvezményt K&H tervezhető egyensúly adójóváírás eszközalap

  Minden Biztosító társaság szabad döntése, hogy a szerződő által igényelt adókedvezményt pontosan mibe fekteti be. Erről tájékozódhatsz ebben a cellában.
  Online kezelőfelület nincs

  Itt tüntettük fel, hogy az aktuális egyenlegeddel kapcsolatos információ szerzésre és a különböző tranzakciós és módosítási műveletek elvégzésére, rendelkezik-e a Biztosító online felülettel.
  Választható eszközalapok száma 8 db, és időszakosan elérhető zárt végű eszközalapok

  A nyugdíjbiztosítás szerződésén belül választható eszközalapok száma a befektetés szabadságát, mozgásterét határozza meg a számodra. Minél több és többféle eszközalap található meg a Biztosító kínálatában, annál szofisztikáltabb és sokszor annál hatékonyabb portfóliót is tudsz magadnak összeállítani.

  A választható befektetési eszközalapok múltbéli hozamai

  Utolsó frissítés dátuma: 2015.09.20.
  A táblázatban zölddel emeltük ki azokat az eszközalapokat, amelyek éves átlaghozama meghaladta HUF alapú eszközalap esetén a 6 %, EUR alapú esetén pedig a 4 %-os éves átlaghozamot.

  Kategória Eszközalap neve 1 év 2 év 5 év
  Pénzpiaci K&H tőkevédett pénzpiaci eszközalap 4,25 %/td>

  5,62 % 8,00 %
  Vegyes K&H aranykosár eszközalap 4,44 % 9,15 % 9,78 %
  Vegyes K&H Prémium 95% árfolyamvédett portfólió vegyes eszközalap 2,65 % 10,74 % 13,48 %
  Részvény K&H unió részvény eszközalap (euro) 2,24 % 0,88 % 0,25 %
  Részvény K&H ázsia részvény eszközalap 4,78 % 22,01 % 62,55 %

  A fentiekben megfogalmazott információk, adatok, tények és egyéb közlemények nem minősülnek ajánlattételnek, azok tekintetében a tájékoztatás nem teljes körű, így esetlegesen alkalmasak lehetnek félreértésre, vagy nem megfelelő értelmezésre adhatnak okot. Ennek elkerülése érdekében kérjük minden esetben olvassák el az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) található tájékoztatásunkat is. Felhívjuk továbbá a figyelmüket arra, hogy az ÁSZF az egyes biztosítási szerződésekhez tartozó Általános és Különös Szerződési Feltételekkel együtt értelmezendő.

  Kérj személyre szabott kalkulációt!

  Tetszenek a fenti hozamok? Kíváncsi vagy rá, hogy mekkora nyugdíjad lesz ha a K&H egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítást választod? Kattints a gombra és egy 1 órás nyugdíj tanácsadás alkalmával, személyre szabott kalkulációt készítek neked!
  Személyre szabott kalkulációt kérek!  További Nyugdíjbiztosítások