A weboldalon található „Nyugdíjbiztosítás összehasonlító kalkulátor” program (a továbbiakban: kalkulátor program) a GRANTIS Hungary Zrt. (továbbiakban: Társaság) saját szellemi terméke és tulajdona. A kalkulátor program célja, hogy az egyes nyugdíjbiztosítási termékek közti valós számszerűsíthető eltérésekről objektívan tájékoztassa a felhasználókat, bármely konkrét termék előtérbe helyezése nélkül.

A nyugdíjbiztosítás kalkulátor online felülete a Magyar Nemzeti Bank “az elektronikus felületen végzett biztosításközvetítői, valamint a személyes értékesítést támogató internetes tevékenységhez kapcsolódó ajánlás”-a alapján készült el.

A kalkulátor használatával a látogató elismeri az alábbiakat:

 • A nyugdíjbiztosítási kalkulátornak nem célja, hogy bármelyik termék megkötésére, vagy előnyben részesítésére buzdítsa a felhasználót, mindössze az ajánlatok közötti eltéréseket mutatja meg. Bár az egyes nyugdíjbiztosítási termékek megnevezését, illetve az ajánlatot kínáló konkrét Biztosító társaságot is feltüntettük a weboldalon, mégis fő célunk elkerülni, hogy az oldalra látogatók kizárólag a költségekre / hozamokra / számadatokra alapozva válasszanak nyugdíjbiztosítást.
 • A BIT törtvényi szabályozásának megfelelően az ajánlatok közötti teljes körű eligazítás minden esetben egy személyes tanácsadás keretein belül zajlik, amelyre a látogatók közül bárkinek díjmentesen nyílik lehetősége. A találkozón a GRANTIS Hungary Zrt-vel megbízási jogviszonyban álló tanácsadó jogosult feltárni a kalkulátorban szereplő termékekhez kapcsolódó saját értékesítési tapasztalatokat és nem számszerűsíthető információkat, így az ügyféllel közösen tudják elvégezni az objektív összehasonlítást.
 • A Társaság által összeállított kalkulátor program a teljesség igényére törekedve 12 db magyarországi bank / biztosítótársaság / egyéb pénzügyi intézmény 25 db meglévő nyugdíjbiztosítási termékét dolgozza fel a nyilvánosan elérhető általános és különös szerződési feltételek segítségével, oly módon, hogy az összes feltételben előforduló levont költséget, és díjtételt figyelembe veszi.
 • A kalkulátor program felhasználására, hasznosítására csak az erre vonatkozó jogi keretek között kerülhet sor. A kalkulátor program közvetett vagy közvetlen másolása, bármilyen módon és eszközzel történő sokszorosítása, terjesztése, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele, vagy bármilyen módon való hasznosítása kizárólag a Társaság hozzájárulásával végezhető. Kizárt a Kalkulátor program tartalmát a Társaság előzetes írásbeli engedélye és a forrás megjelölése nélkül felhasználni, illetve harmadik weboldalon megjeleníteni.
 • A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a programban található adatok és információk hibamentesek, valósak, pontosak és időszerűek legyenek, elérésük pedig folyamatos és üzemzavaroktól mentes legyen – ezeket azonban a Társaság nem szavatolja, és ezekért semmilyen felelősséget nem vállal. A Társaság kifejezetten kizárja a felelősséget a kalkulátor program használata során a felhasználók/érdeklődök által beírt adatok helyességéért, és nem felel azokért a károkért sem, amelyek a kalkulátor program használata során bekövetkező esetleges számítógépes vírusfertőzésből vagy más hasonló veszélyből eredhetnek.
 • A kalkulátor program által megjelenített adatok, és információk nem minősülnek pénzügyi/biztosítási/befektetési tanácsadásnak, vagy bármilyen pénzügyi termék/eszköz (különös tekintettel nyugdíjbiztosítás) vásárlására vonatkozó reklámnak. Továbbá a Társaság a honlap felhasználóit nem ösztönzi bármely pénzügyi termék, különös tekintettel nyugdíjbiztosítás, vagy egyéb befektetési forma előnybszesítésére sem.

A kalkulátor program számításának módja:

 1. A kalkulátor program eredményei a konkrét Társaság/ok megnevezése, logója és a konkrét nyugdíjbiztosítási terméke(i) megnevezésével kerülnek feltüntetésre.
 2. A kalkulátor program a lejárati összegek számításakor minden nyugdíjbiztosítási termék esetén a szerződéses- és különös feltételekben meghatározott költségtételekkel és levonásokkal számol.
 3. Azon számítási lépések esetén, ahol a feltételek nem tartalmaznak egyértelmű iránymutatást a logikára, a Társaság a Biztosítók ez irányú tájékoztatására hagyatkozik.
 4. A kalkulátor program a díjfizetéseket éves gyakorisággal és csekkes fizetési móddal, a felhasználó által beállított havi összeg tizenkétszeresével beszorozva, minden év január 1-jén veszi teljesítettnek.
 5. A kalkuláció során egységesen 6%-os hozam, évesített átlaghozamként kerül bele a számításba.
 6. A kalkuláció folyamán a kalkulátor program a naptári év minden napját biztosítási értelemben értékelési napnak tekinti.
 7. Amennyiben egy adott költség/bónusz/levonás érvényesítésének pontos időpontja nem derül ki az adott termék feltételeiből, akkor azt a tranzakciót az adott időszak első napján veszi figyelembe a program.
 8. Éves alapkezelési költséget, évente egyszer, december 31.-én a szerződéses feltételben szereplő mértékben von el a kalkulátor a befizetésekből, de csak abban az esetben, ha az adott Biztosító által a weboldalon közölt árfolyam / hozam adatok alapból még nem tartalmazzák az alapkezelési díj elvonását.
 9. A kalkulátor program az életszerű számítás érdekében folyamatos díjrendezettséget, 0 ft eseti díjbefizetést, valamint 7 évente egy év díjszüneteltetést feltételez, amely díjszüneteltetés első alkalommal a 6. biztosítási évforduló letelte után történik.
 10. A még pontosabb összehasonlíthatóság érdekében, minden egyes kalkuláció azt feltételezi, hogy a teljes befizetett összeg a megtakarítási díjrészre kerül befektetésre, egyéb kockázati díjrész és a technikai biztosítási összeg költsége sem kerül érvényesítésre.
 11. A kalkulátor program a megtakarítási díjrészre minden évben fix 3%-os értékkövetéssel számol.
 12. A lejárati összeg a felhasználó életkora alapján meghatározott nyugdíjba vonulási időszak tárgyévében elérhető visszavásárlási értéket jelzi, amely a felhasználó életkora alapján beállított 65. életévre vonatkozik.
 13. A lejárati összeg tartalmazza a levont költségeket, az esetleges díjszüneteltetés(eke)t és az adott termékre igénybe vehető összes bónuszt is.
 14. Azon biztosítók esetén, melyeknél tájékoztatásuk szerint az SZJA kedvezmény a rendszeres díj felosztása szerint kerül befektetésre, a rendszeres díj szerinti hozammal számol a kalkulátor. Ahol, pedig a legalacsonyabb kockázati besorolású alapba fektetik az adókedvezményt ott egységesen 3%-os az éves átlaghozam.
 15. A kalkuláció minden termék esetén az éves 20% adókedvezményt is figyelembe veszi, azaz minden év végén hozzáadja annak mértékét az egyenleghez.
 16. Az egyes termékek esetén a hozamkilátás, rugalmasság, költség és garancia paramétereket az oldal készítői, a rendelkezésükre álló piaci információk alapján skálázták be. Ezek így nem minősülnek ajánlásnak és reklámnak sem.
 17. A hitelesség érdekében azon életkorok esetén, ahol a lejáratig hátralévő futamidőre, az adott nyugdíjbiztosítás nem köthető meg, a kalkulátor program a számszerű eredmények helyett egy „NEM KÖTHETŐ” feliratot jelenít meg.
 18. A kalkulátor lejárati összeg és havi járadék eredményei mellett elhelyezkedő ikon segítségével, a kiszámított összegek reálértéke is megjeleníthető, amely kiszámítása 3%-os éves átlagos pénzromlás figyelembevételével történő jelenérték számítással történik.
 19. A havi járadék összege a lejárati összegből kerül kiszámításra, a ((L*k)*(1+k)ⁿ)/((1+k)ⁿ)-1) képlet alapján, ahol L a lejárati összeg, k az éves kamat összege, és n a járadékfizetési évek száma.
 20. Az egyes termékek mellett elhelyezkedő „Érdekel ez az ajánlat!” gomb megnyomásával lehet jelentkezni a személyes tanácsadásra, ahol a lista a tanácsadó segítségével, bővebben átbeszélhető és az ügyféligények teljeskörűen felmérhetőek. Sem e-mailben, sem pedig telefonon ilyen irányú tájékoztatás nem kérhető.

A kalkulátor programmal kapcsolatban az esetlegesen észlelt hibákat, vagy vélt panaszokat, az office@grantis.hu e-mail címre várjuk, és Társaságunk mindent megtesz azok mihamarabbi felülvizsgálatára.

Felelősségvállalás, Adatkezelés

 • A Társaság nem vállal azonban felelősséget az adatok helyességéért, pontosságáért, azonban a készítés során a tőle elvárható módon mindent megtett az adatok pontosságáért.
 • Az egyes pénzügyi termékek hozamaira vagy árfolyamára vonatkozóan a Társaság múltbeli adatokkal rendelkezik ugyan, azonban a kalkulátor programban feltüntetett hozamok pusztán csak az előre beállított egységes éves 6%-os hozamérték mellett mutatják meg az adott nyugdíjbiztosítás teljesítményét. A feltüntetett adatok, információk így semmiféle garanciát nem jelentenek az adott pénzügyi termék jelenbeli vagy jövőbeli hozamértékére nézve.
 • A kalkulátor program a megjelenített pénzügyi termékekről csak rövidített, a leglényegesebb jellemzőket kiemelő tájékoztatást közöl. Ezek nem az adott szolgáltatás pontos és kimerítő jellegű leírásai. Az adott szolgáltatás jogilag is releváns, teljes körű jellemzőiről az adott termék előállításáért felelős biztosító társaság, bank vagy pénzügyi intézmény Üzletszabályzatából, annak mellékleteiből és a vonatkozó jogszabályokból, valamint Társaságunktól személyesen tájékozódhat.
 • A felhasználó által önkéntesen megadott adatokat a Társaság kizárólag a megadott célra használja, azokat harmadik személynek nem adja ki.Az adatkezelési szabályzatról bővebben az ÁSZF-ben olvashat.
 • A Társaság fenntartja a jogot, hogy a kalkulátor programot bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, vagy megszüntesse. A kalkulátor program hozzáféréséből, illetve annak közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségekért a Társaság nem vállal felelősséget.

GRANTIS Hungary Zrt.

Budapest, 2017.03.21.