Uniqa JövőKulcs 2 Nyugdíjbiztosítás

Ez a cikk 2016. november 09. napján frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Ez lehet a Te terméked, ha:

  • számodra fontos, hogy befektetési lehetőségeid nagyon sokfélék legyenek és a pénzedet olyanok kezébe akarod adni, akik már többször bizonyítottak. Az UNIQA Alapkezelője többszörösen a legjobb hazai alapkezelő díj birtokosa.
  • lényeges számodra, többféle bónuszt nyújtson neked a nyugdíjbiztosítás
  • nem akarsz visszautasítani előre adott garantált hozamokat, kiemelkedő kezdeti bónuszt és élni akarsz a rövidebb távú céljaid megvalósítására is a biztosításban rejlő lehetőségek kihasználásával

Biztosan nem a Te terméked, ha:

  • rendszertelen díjfizetéssel is mindig biztosítani szeretnéd, hogy befizetett pénzeid befektetésre kerüljenek, illetve szerződésed mindig díjrendezett legyen, és ehhez nem akarsz állandóan papírozni.
  • úgy érzed, hogy bármikor előfordulhat, hogy akár több éven át is kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy még a minimum díjakat sem tudod befizetni
  • Egy biztosításban akarod megoldani széleskörű baleset és egészségbiztosítási igényeidet is

Az Uniqa JövőKulcs 2 Nyugdíjbiztosítás specifikumai

Meglévő vagy Új termék? Új

A meglévő termék, egy már korábban is elérhető életbiztosítási termék, amelyet a Biztosító egy záradékkal alakított nyugdíjbiztosítássá. Az új termék ezzel ellentétben kimondottan az új nyugdíjbiztosítási törvény miatt kifejlesztett ajánlat, amely korábban nem volt elérhető a piacon. A kettő között jogilag nincsen különbség, így az adókedvezmény mindkettőre ugyanolyan feltételekkel vehető igénybe, piaci különbségek viszont előfordulhatnak.
Általunk közvetíthető termék? Igen

Azt mutatja meg, hogyha felveszed velünk a kapcsolatot, akkor rajtunk keresztül el tudod-e indítani ezt a nyugdíjbiztosítást.
Minimális belépési kor 18 év

Azt mutatja meg, hogy a nyugdíjbiztosítás biztosítottjának legalább hány évesnek kell lennie a szerződéskötés pillanatában. Ezt a kort ténylegesen be is kell tölteni, azaz a hónap és a nap is számít nem csak az év.
Minimum tartam 10 év

A nyugdíjbiztosítás lejárata mindig a Biztosított kötéskori hivatalos nyugdíjkorhatára, azaz a legtöbb esetben 65 év. A minimum tartamnál rövidebb időre nem kötheted meg a szerződést, így például egy minimum 10 éves szerződés legfeljebb 54 éves korban köthető meg, azaz legkésőbb az 55. születésnapod napján.
Kiegészítő biztosítások Választhatók

Ebben a cellában jeleztük neked, hogy van-e lehetőséged kiegészítő biztosításokat is választani a szerződésbe, azaz bebiztosíthatod-e magad például, kritikus betegség vagy 40% alatti rokkantság esetére.
Garanciák Garantált Haláleseti Összeg választható, alap szinten árfolyam maximum garancia érhető el

Itt tájékozódhatsz arról, hogy milyen lehetőségeid vannak arra, hogy garanciákat vehess igénybe a szerződésben.
Eseti számlák típusai 1: nyugdíjszámla (Nyugdíj extra),2: normál eseti számla(Kiegészítő extra),3. adókedvezmény eseti számla (Adókedvezmény extra),4: Nyugdíjbónusz nyílvántartására

A rendszeresen vállalt fizetendő díj mellett lehetőséged van kisebb-nagyobb összegeket befizetned és kezelned a szerződésedben. Ezt nevezzük eseti, tehát nem rendszeres befizetésnek. Hogy az így befizetett pénzedet hova tudod befektetni, milyen számlán kezelik, kapsz-e rá adókedvezményt, vagy sem azt minden szerződésben eltérően alkalmazzák a biztosítótársaságok. Ebben a cellában olvashatod, hogy ennél a nyugdíjbiztosításnál pontosan hányféle eseti számlát és milyen feltételekkel vehetsz igénybe.
Nyilvántartás devizái HUF,EUR (csak eseti)

Itt tüntettük fel, hogy a nyugdíjbiztosításba befizetett pénzed milyen pénznemben kerül nyilvántartásra. A díjfizetés devizája és a szolgáltatás devizája is lehet ettől eltérő. Fontos ezzel tisztában lenni, hiszen ha például a nyilvántartás devizája eltér a díjfizetés pénznemétől, akkor felmerül az árfolyamkockázat, illetve az átváltásnak költsége is lehet. Ha mind a díjfizetés, mind a kifizetés devizája eltér a nyilvántartásétól, akkor ezek duplán merülnek fel.
Bónuszok nyugdíjbónusz a tartamtól függ, 10 év: 68% 11 év: 63% 12 év: 56% 13 év: 48% 14 év: 39% 15 év: 28%, 16 évtől 23% kezdeti bónusz, díjbónusz, megtakarítási bónusz

Itt azt mutatjuk meg neked, hogy adott nyugdíjbiztosítás esetében milyen pluszpénzekre, bónuszokra számíthatsz a szerződés tartama alatt, ezeket mikor írják jóvá, mikor férhetsz hozzá és milyen feltételek esetén válsz rá jogosulttá.

Az Uniqa JövőKulcs 2 Nyugdíjbiztosítás szolgáltatásai

Eléréskor Az befektetés aktuális értéke

A nyugdíjbiztosítási szerződés 4 esetben is szolgáltat, amelyek közül a legelső az elérés vagy lejárat, azaz amikor a Biztosított ténylegesen eléri a kötéskori hivatalos nyugdíjkorhatárát, amely a legtöbb esetben a 65. életév. A cella tartalmazza, hogy a Biztosító pontosan milyen szabályok szerint fizet a lejáratkor a Biztosítottnak.
Nyugdíjba vonuláskor A befektetés aktuális értéke (VV tábla szerint)

A második szolgáltatás a nyugdíjba vonulás, azaz amikor futamidő szerint ugyan még nem járt le a szerződés, de mégis a Biztosított tényleges öregségi nyugdíjazása megtörténik (például: korengedményes nyugdíj, nők 40 éves jogosultsági idő megszerzése miatt). A kifizetés szabályait itt olvashatod.
Legalább 40% rokkantság esetén A befektetés aktuális értéke, a visszavásárlási tábla szerint + ha a Díjarányos egészségkárosodás szolgáltatást is választott, akkor40 %-os rokkantságtól 1 éves díj jóváírás, 70 %-os rokkantságtól a hátralevő évek díja (max. 10 éves díj)

A harmadik szolgáltatás a rokkantsági nyugdíjjal történő megszűnés, amely ha eléri a legalább 40%-ot, szintén a Biztosított részére kifizetés történik, az alábbi feltételekkel.
Halálesetkor A Garantált Haláleseti Összeg (kezdeti éves díj x 0-20) + befektetés aktuális érték, baleseti halál esetén + 500.000 HUF

A negyedik szolgáltatás a haláleseti kifizetés, ilyenkor a Biztosított tartamon belüli halála esetén a haláleseti kedvezményezett, vagy ennek hiányában a törvényes örökös kapja meg a haláleseti összeget, amelyet az alábbi szabály szerint teljesít a Biztosító.
Szolgáltatás (kifizetés) devizái HUF,EUR (csak eseti)

A fenti 4 szolgáltatás térítésének devizanemeit olvashatod itt, azaz hogy milyen pénznemben teljesít a Biztosító a részedre. Fontos azonban azt tudni, hogy forinttól eltérő (pontosabban a kifizetéskor hivatalos magyarországi devizától eltérő) kifizetés feltétele a devizaszámla, ennek hiányában váltási költséggel terhelten forintban teljesít a biztosító.
Visszavásárlás kezdete (rendszeres díj) 37. hónaptól

A legelső időpont, amikor a szerződésben a rendszeres díjakra vonatkozóan élhetsz a részleges vagy teljes visszavásárlási igényeddel. Fontos azonban tudnod, hogy ilyenkor nem csak az igénybe vett adókedvezményt és az esetleges kamatadót + EHO-t vonják le az egyenlegedből, de a következő cellában ismertetett visszavásárlási szabályokkal is csökkentik a kézhez kapott összeget.
Visszavásárlási táblázat (rendszeres díj) Kattints ide a visszavásárlási táblázat megjelenítéséhez!

A Biztosító leghamarabb a fenti cellában említett idő letelte után, és a hozzáférés pillanatától függően az alábbi szabályok szerint számolja ki a tényleges aktuális egyenlegedből a visszavásárlási értéket. Fontos tudnod, hogy a visszavásárlási táblázat kizárólag a kezdeti befektetési egységekre vonatkozik, amely jellemzően az első 2-3 év egyenlege, az ezután befizetett ún. megtakarítási egységekre nem. A pontos értéket lejjebb, a költségek szekcióban találod.
Eseti díj visszavásárlása A Kiegészítő Extra-nál bármikor 100 %-os a visszavásárlás

A rendszeres díjjal ellentétben az eseti díj a befizetéstől számítva bármikor hozzáférhető, az alábbi feltételekkel.
Tartam utolsó évének szabályai Nincs díjfizetési kötelezettség, de opcionálisan eseti befizetésre van lehetőség

Ebben a cellában tüntettük fel, hogy a nyugdíjbiztosítási szerződés legutolsó évében a Biztosító ír-e elő díjfizetést, és azt hogyan teszi meg.
Járadékszolgáltatás módja A szolgáltatáskor rendelkezésre álló kínálatból választható

Ennél a blokknál azt foglaltuk össze számodra, hogy amikor szolgáltatást veszel igénybe, milyen járadéktípusú megoldásokkal élhetsz. Egyrészt vizsgáljuk azt, hogy mikor van lehetőséged járadékszolgáltatásra, illetve mennyi ideig, másrészt pedig azt, hogy ez technikailag milyen járadékfizetést vagy járadék típusú kifizetést jelent.

Az Uniqa JövőKulcs 2 Nyugdíjbiztosítás díjfizetése

Minimum éves díj 100.000 HUF, de havi díjfizetés esetén min. 10.000 HUF / hó

Azt a legalacsonyabb rendszeres évesített díjat jelenti, amelytől a szerződés megköthető. A díjfizetési ütem természetesen ettől eltérő gyakorisággal is történhet, amelyet a kettővel ez alatti cellában tüntettünk fel.
Minimum eseti díj 20.000 HUF, 100 EUR / alkalom

Az eseti befizetés minimumát jelenti, azaz hogy alkalmanként minimálisan mekkora összeg fizethető be az eseti számlára.
Díjfizetési gyakoriságok Havi, negyedéves, féléves, éves

Azt mutatja meg, hogy a szerződésben vállalt éves díj pontosan milyen választható gyakoriságokkal, évente hány részletben fizethető be a nyugdíjbiztosítási szerződésbe.
Díjfizetés devizái Folyamatos díjaknál HUF, eseti díjaknál HUF,EUR

A díjfizetés pénzneme határozza meg, hogy az adott Biztosító milyen devizákban fogad el befizetést a nyugdíjbiztosításba.
Kötelező értékkövetés Nincs kötelező

A Biztosítók az infláció ellensúlyozására, tehát a pénzed folyamatos értékállóságának biztosítására alkalmazzák az értékkövetést. Ez számodra a gyakorlatban annyit jelent, hogy a fizetendő díjadat valamekkora értékkel indexálják. A Biztosító ezt teheti automatikusan és egyben kötelező érvényűen, illetve megadhatja a felajánlott indexről való lemondást, vagy akár teljes mértékben rád is bízhatja a rendszeres megtakarításod értékállóságának megoldását. Itt azt mutatjuk meg, hogy hol kötelező és milyen mértékben az értékkövetés.
Díjszüneteltetés 3 díjjal rendezett év után max. 1 évre, két szüneteltetés közt 2 évet díjjal kell rendezni

Amennyiben átmeneti fizetési nehézségeid lépnek fel akkor bizonyos számú díjrendezett év után néhány alkalommal, adott időre szüneteltetheted a díjfizetést. A díjszüneteltetés szabályait ebben a cellában olvashatod.
Díjmentesítés 3 év után van lehetőség

Díjmentesítés esetén a díjfizetési kötelezettséged véglegesen megszűnik. Ez az opció azonban veszteséggel jár, hiszen ilyenkor az adott visszavásárlási értéken véglegesítik az egyenlegedet. Itt tüntettük fel, hogy legalább hány díjrendezett év után van lehetőséged a díjmentesítésre.
Díjcsökkentés 3 év után van lehetőség

A rendszeres díjad csökkentésére ennyi díjrendezett év eltelte után van legelőször lehetőséged, amely szerződésenként más és más. Általában a díjcsökkentés igénylésének időpontjában aktuális minimumdíjnál alacsonyabbra nem módosítható a fizetendő díj.
Díjnövelés Az első évfordulótól van lehetőség

Amennyiben a rendszeres díjad mértékét növelni szeretnéd, akkor azt csak ennyi díjrendezett év után teheted meg.
Eseti számláról vonható-e rendszeres díj A Kiegészítő Extrából lehetséges, benyújtott írásos kérelem alapján

Egyes szerződéseknél a biztosító lehetőséget ad rá, hogy a rendszeres díjak mellett befizetett eseti megtakarításaidból teljesítsd a rendszeresen fizetendő díjad, sőt egyes társaságok díjhiány esetén, ha van az eseti számládon pénz, automatikusan is átvezetik az esedékesség szerinti összeget. Remek alternatíva ez akkor, ha átmeneti fizetési nehézségeid vannak, de van pénz az eseti számládon. Fontos azonban odafigyelni, hogy melyik nyugdíjbiztosítás esetén hogyan működik ez a lehetőség, azaz érinti-e az adókedvezményedet.
Díjelégtelenség miatti megszűnés Az első 3 évben eredménytelen felszólítást követően megszűnik,3 év eltelte után pedig automatikus díjmentesítés

Azt az időtartamot olvashatod ebben a cellában, hogy legfeljebb hány napig lehet díjrendezetlen a szerződésed, azaz hogy pontosan mennyit vár a Biztosító a hiányzó díjak befizetéséig, mielőtt díjnemfizetéssel megszüntetné a szerződést.

Az Uniqa JövőKulcs 2 Nyugdíjbiztosítás költségei

Díjfizetési módtól függő költség 130 HUF díjbeszedési gyakoriság szerint

Ezt a költségnemet a különböző Biztosító társaságok eltérő neveken hívhatják így találkozhatsz vele díjbeszedési- vagy adminisztrációs költségként is. Minden esetben összegszerű levonást jelent, amelyet a fizetési módtól függően változtatnak és amely jellemzően a csekkes fizetésnél a legdrágább.
10 éves TKM mutató 4,12 % – 6,10 %

A TKM vagy Teljes Költség Mutató egy értékbe tömöríti össze a nyugdíjbiztosítási szerződés költségeit. Mivel ez egy referencia mutató és egy példaszámításon keresztül teszi összehasonlíthatóvá a költségeket, ezért a te konkrét szerződésének saját TKM-je lesz, ami eltérhet a nyilvánostól. A TKM megmutatja, hogy az egységes számítás mellett mekkora hozamveszteség ér téged évente, azaz mennyi lesz a költség a teljes elért hozamból. Ez az érték 10 éves futamidőre értendő.
15 éves TKM mutató 3,85 % – 5,82 %

A 15 éves TKM, azaz Teljes Költség Mutató megmutatja számodra, hogy egy 15 éves megtakarítási idő esetén legalább mekkora éves hozamot kell elérned ezzel a nyugdíjbiztosítással, hogy a költségeid fedezve legyenek. Az érték egy példaszámításon alapul, így a konkrét szerződések esetében ettől eltérések mutatkozhatnak.
20 éves TKM mutató 2,95 % – 4,91 %

A 20 éves TKM vagy Teljes Költség mutató megmutatja neked hogy 20 éven keresztül évente mennyivel csökkentik a hozamodat ebben a nyugdíjbiztosításban.
Kezdeti költség mértéke, tartama A kezdeti egységekre vonatkozóan 7,2 %,a lejárat előtti utolsó évig, maximum 29 évig

Az életbiztosítások többségénél jellemzően a legnagyobb költségeket az első 2-3 évben vonja el a biztosító, általában külön költségnemként, ún. kezdeti költségként. A legtöbb nyugdíjbiztosításra jellemző, hogy az első években befizetett pénzedből kezdeti befektetési egységeket képeznek, melyet elkülönítenek a későbbi megtakarításaidtól, és ezen egységek darabszámának csökkentésével érvényesítik a kezdeti költségeket. Természetesen néha eltérő módszerekkel is élhetnek a biztosítók. Ebben a cellában az adott biztosító pontos kezdeti költségelvonási szabályairól tájékozódhatsz.
Kezdeti egységek képzése Az első 3 év befizetéseiből

A Biztosító a kezdeti egységeket az ebben a cellában részletezett módon képzi, illetve a visszavásárlási táblázat is csak ezeknek az egységeknek a darabszámára vonatkozik. Ezekből kerül aztán levonásra a kezdeti költség, a fenti cella tartalma szerint.
Éves alapkezelési díj 1,75 %, Kezelési költségnek nevezve

Azt mutatja meg, hogy az adott befektetési eszközalapot az alapkezelő mennyiért kezeli. Százalékos mértéke évente értendő és az eszközalapban lévő összes befektetési egység teljes darabszámát csökkenti. Viszont ezt a költséget közvetlenül sosem érzed, hiszen az alapkezelő által közzétett alapok árfolyamai un. nettó árfolyamok, tehát ez a díj már levonásra került.
Vételi eladási árrés 4,90 %

A vételi eladási árrés a befektetési egységek vételi és eladási ára közötti árfolyamkülönbség, amely levonása csak egyszer, befizetésenként és a befizetés összegére vetítve történik.
Befektetési alapok váltásának költsége Évente 2 váltás ingyenes, további váltásnál 0,45%, min. 300 HUF, max. 2.500 HUF

A váltási költség egy tranzakciós díj, amelyet a befektetési eszközalapok között történő váltások után von le a Biztosító, szintén a befektetési egységek darabszámának csökkentésével.
Adminisztrációs / Kezelési költség 500 HUF / hó, Nyilvántartási költségnek nevezve

Az adminisztrációs költség a szerződés folyamatos adminisztrációjával felmerülő forintos költség, amelyet havonta összegszerűen vonnak le az egyenlegedből. Szintén eltérő neveken találkozhatsz vele az egyes társaságoknál, így például néhol hívják nyilvántartási költségnek is.

Az Uniqa JövőKulcs 2 Nyugdíjbiztosítás befektetési információi

Klasszikus vegyes vagy unit-linked Unit-linked

A klasszikus vegyes, vagy más néven díjtartalékos nyugdíjbiztosítás esetében a Biztosító társaság saját maga határozza meg, hogy mibe fekteti a pénzed, így a kockázatkerülőbb befektetések miatt alacsonyabb hozamra számíthatsz hosszú távon, viszont cserébe egy éves 2-2,9%-os kamatot garantálnak neked. A unit-linked alapú nyugdíjbiztosításnál ezzel ellentétben szabad kezet kapsz a befektetés összeállításában így nem csak a kockázatot választod meg, de hosszútávon nagyobb hozamok elérésére is lehetőséged nyílik. A piacon lévő nyugdíjbiztosítások 80%-a unit-linked alapú.
Alapokba fektetés szabályai Nincs megkötés

Néhány Biztosító előír bizonyos szabályokat az alapokba fektetéshez, amelyeket ebben a cellában ismerhetsz meg.
Árfolyam figyelő rendszer Az Uniqa árfolyamfigyelő rendszer helyett javasolja a Protaktív SL-SG eszközalapcsaládot

A kockázatosabb befektetések veszteségének minimalizálást segítik a különböző árfolyamfigyelő rendszerek és befektetéstechnikai kiegészítők, amelyekről bővebb információkat találsz itt.
Mibe fektetik az adókedvezményt A rendszeres díjas befektetés aktuális felosztása szerint

Minden Biztosító társaság szabad döntése, hogy a szerződő által igényelt adókedvezményt pontosan mibe fekteti be. Erről tájékozódhatsz ebben a cellában.
Online kezelőfelület Van; a szerződés aktuális állapota ellenőrizhető, áthelyezés alapszerződésre és esetikre, rendelkezés eseti befizetés felosztásáról.

Itt tüntettük fel, hogy az aktuális egyenlegeddel kapcsolatos információ szerzésre és a különböző tranzakciós és módosítási műveletek elvégzésére, rendelkezik-e a Biztosító online felülettel.
Választható eszközalapok száma 33 db + 21 db eurós, az eseti befizetéseknek, és a DWS alapok

A nyugdíjbiztosítás szerződésén belül választható eszközalapok száma a befektetés szabadságát, mozgásterét határozza meg a számodra. Minél több és többféle eszközalap található meg a Biztosító kínálatában, annál szofisztikáltabb és sokszor annál hatékonyabb portfóliót is tudsz magadnak összeállítani.

A választható befektetési eszközalapok múltbéli hozamai

Utolsó frissítés dátuma: 2016.11.01.

A táblázatban zölddel emeltük ki azokat az eszközalapokat, amelyek éves átlaghozama meghaladta HUF alapú eszközalap esetén a 6 %, EUR alapú esetén pedig a 4 %-os éves átlaghozamot.

Kategória Eszközalap neve 1 év 2 év 5 év
Pénzpiaci Rövid lejáratú pénzpiaci 0,39 % 0,94 % N.a 5 évre
Pénzpiaci Biztonság 1,99 % 2,17 % 5,11 %
Kötvény Kredit kötvény eszközalap 3,43 % 0,99 % 6,52 %
Kötvény Kredit kötvény eszközalap (EUR) 7,06 % 5,85 % 11,22 %
Kötvény Magyar államkötvény 5,71 % 5,02 % N.a. 5 évre
Vegyes Növekedési eszközalap 1,94 % 4,25 % 6,42 %
Vegyes Progresszív eszközalap 0,76 % 6,31% 8,37 %
Vegyes Euro-10 eszközalap (EUR) 5,84 % 3,35 % 2,21 %
Vegyes Euro-30 eszközalap (EUR) 11,46 % 7,28 % 4,33 %
Vegyes Euro-70 eszközalap (EUR) 22,90 % 15,61 % 8,20 %
Árupiaci Gold nemesfém eszközalap 10,71 % 10,26 % -1,07 %
Árupiaci Gold nemesfém eszközalap (EUR) 4,92 % 0,17 % -0,60 %
Menedzselt Menedzselt eszközalap 1,60 % 5,30 % 7,77 %
Menedzselt Success Absolute “A” eszközalap -0,17 % 2,47 % 4,28 %
Menedzselt Success Relative “A” eszközalap -5,11 % 1,25 % 4,08 %
Céldátum Célpont 2020 eszközalap 1,02 % 5,06 % 9,85 %
Céldátum Célpont 2025 eszközalap -0,06 % 5,37 % 10,62 %
Céldátum Célpont 2030 eszközalap 0,00 % 6,26 % 11,62 %
Céldátum Célpont 2035 eszközalap -0,21 % 6,38 % 12,12 %
Céldátum Célpont 2040 eszközalap -0,19 6,68 % 12,12 %
Céldátum Célpont 2020 eszközalap (EUR) 15,32 % 12,80 % N.a. 5 évre
Céldátum Célpont 2025 eszközalap (EUR) 20,05 % 15,02 % N.a. 5 évre
Céldátum Célpont 2030 eszközalap (EUR) 23,85 % 17,24 % N.a. 5 évre
Céldátum Célpont 2035 eszközalap (EUR) 27,50 % 18,68 % N.a. 5 évre
Céldátum Célpont 2040 eszközalap (euros) 27,43 % 18,65 % N.a. 5 évre
Menedzselt DWS II 2019 eszközalap (EUR) 1,02 % 0,25 % 1,20 %
Menedzselt DWS II 2020 eszközalap (EUR) 0,90 % 0,18 % 1,86 %
Menedzselt DWS II 2021 eszközalap (EUR) 0,73 % 0,09 % 2,14 %
Menedzselt DWS II 2022 eszközalap (EUR) 1,01 % 0,21 % 2,48 %
Menedzselt DWS II 2023 eszközalap (EUR) -0,77 % 2,29 % 3,85 %
Menedzselt DWS II 2024 euro eszközalap -0,90 % 1,26 % 4,09 %
Menedzselt DWS II 2025 eszközalap (EUR) -0,86 % 1,41 % 3,93 %
Menedzselt DWS II 2026 eszközalap (EUR) -0,81 % 3,19 % N.a. 5 évre
Menedzselt DWS II 2027 eszközalap (EUR) -0,86 % 3,61 % N.a. 5 évre
Menedzselt DWS II 2028 eszközalap (EUR) -0,90 % 4,28 % N.a. 5 évre
Menedzselt DWS II 2029 eszközalap (EUR) 2015.07.01-től 0,22 %
Részvény Globális részvény eszközalap -0,32 % 3,23 % 7,77 %
Részvény Alternatív energia részvény eszközalap 1,85 % 5,49 % 7,81 %
Részvény Alternatív energia részvény eszközalap (EUR) 5,65 % 10,37 % 5,49 %
Részvény Infrastruktúra részvény eszközalap 5,94 % -8,64 % -1,07 %
Részvény Infrastruktúra részvény eszközalap (EUR) -12,57 % -3,60 % 2,29 %
Részvény Nyugat-Európai részvény eszközalap -8,37 % 3,12 % 7,30 %
Részvény Nyugat-Európai részvény eszközalap (EUR) 22,30 % 15,42 % 10,34 %
Részvény Ázsiai részvény eszközalap 7,72 % 5,56 % 9,94 %
Részvény Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 20,67 % 13,63 % 11,20 %
Részvény B-RICH részvény eszközalap 14,05 % 5,07 % 1,23 %
Részvény B-RICH részvény eszközalap (EUR) 9,97 % 8,84 % -0,33 %
Részvény Közel-Kelet és Észak-Afrika (MENA) részvény eszközalap 3,95 % -0,35 % 11,30 %
Részvény Közel-Kelet és Észak-Afrika (MENA) részvény eszközalap (EUR) 3,81 % 8,49 % 7,19 %
Részvény Kelet-európai részvény eszközalap -12,36 % -15,53 -8,35 %
Részvény Kelet-európai részvény eszközalap (EUR) -3,71 % -6,84 % -3,52 %
Részvény Fejlődő piaci részvény eszközalap 4,85 % 1,94 % 5,03 %
Részvény Fejlődő piaci részvény eszközalap (EUR) 6,31 % 6,25 % 4,29 %
Részvény ProtAktív Latin-amerikai részvény eszközalap 1,40 % -4,05 % -0,46 %
Részvény ProtAktív Latin-amerikai részvény eszközalap (EUR) -8,54 % 0,46 % N.a. 5 évre
Részvény ProtAktív B-RICH részvény eszközalap 11,74 % 9,15 % 5,52 %
Részvény ProtAktív B-RICH részvény eszközalap (EUR) 0,50 % 2,94 % N.a. 5 évre
Részvény ProtAktív Kelet-európai részvény eszközalap 11,10 % 0,41 % N.a. 5 évre
Részvény ProtAktív Kelet-európai részvény eszközalap (EUR) 14,45 % 8,19 % -0,50 %
Részvény ProtAktív Indiai részvény eszközalap 4,23 % -4,67 % 2,56 %
Részvény ProtAktív Indiai részvény eszközalap (EUR) 15,57 % 19,67 % N.a. 5 évre
Részvény ProtAktív Kínai részvény eszközalap 3,64 % 19,82 % 12,89 %
Részvény ProtAktív Kínai részvény eszközalap (EUR) 39,64 % 13,91 % N.a. 5 évre
Abszolút hozamú Abszolút hozam eszközalap 1,47 % -1,41 % 1,37 %
Abszolút hozamú Abszolút hozam eszközalap (EUR) 18,26 % 9,84 % 6,11 %

A fentiekben megfogalmazott információk, adatok, tények és egyéb közlemények nem minősülnek ajánlattételnek, azok tekintetében a tájékoztatás nem teljes körű, így esetlegesen alkalmasak lehetnek félreértésre, vagy nem megfelelő értelmezésre adhatnak okot. Ennek elkerülése érdekében kérjük minden esetben olvassák el az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) található tájékoztatásunkat is. Felhívjuk továbbá a figyelmüket arra, hogy az ÁSZF az egyes biztosítási szerződésekhez tartozó Általános és Különös Szerződési Feltételekkel együtt értelmezendő.

Kérj személyre szabott kalkulációt!

Tetszenek a fenti hozamok? Kíváncsi vagy rá, hogy mekkora nyugdíjad lesz ha az Uniqa JövőKulcs 2 Nyugdíjbiztosítást választod? Kattints a gombra és egy 1 órás nyugdíj tanácsadás alkalmával, személyre szabott kalkulációt készítek neked!
Személyre szabott kalkulációt kérek!További Nyugdíjbiztosítások